Kommunikasjon og markedsføring mot hyttefolket

Malene Tuv Sandvik, daglig leder og vertskap på Danebu Kongsgaard, skriver i dette øyeblikk en masteroppgave som handler om markedsføring på Facebook og Instagram på mobil for å nå hyttefolket mens de oppholder seg på hytta. Hun ser derfor etter hyttefolk som ønsker å delta i spørreundersøkelse og intervju...

Hei flotte hyttefolk!

Dere er en attraktiv og viktig kundegruppe for lokale firmaer i Valdres, som for eksempel Danebu Kongsgaard. Danebu Kongsgaard er under stor utvikling og vi ønsker å forbedre vårt tilbud til hyttefolket. Som en del av denne utviklingen, ønsker vi å forbedre spesielt kommunikasjon og markedsføring mot dere, mens dere oppholder dere på hytta. 
Med tanke på at sosiale medier som Facebook og Instagram opplever økende antall brukere i Norge og at bruksenheten skifter mer og mer fra laptop/PC til mobil, er det grunn til å tro at akkurat sosiale medier på mobil er en viktig kanal for å nå dere når dere er på hytta.

For å undersøke om dette er riktige kanaler for å nå hyttefolk generelt, har jeg utviklet en spørreundersøkelse. Jeg håper at så mange som mulig ønsker å delta. Resultatet vil være til stor nytte både for oss på Danebu Kongsgaard, og for andre bedrifter i hyttekommuner som ønsker utvikle sin kommunikasjon mot hyttefolket. Undersøkelsen er anonym og er beregnet for hyttefolk generelt. Den forutsetter kun at du har hytte. Undersøkelsen tar ca fem minutter og er enkel og grei å svare på. Det er helt valgfritt å delta.
Lenke til spørreundersøkelsen finner du her: https://forms.gle/MAGXR2e987FoX1KGA    

Jeg holder for øyeblikket også på med intervjuer som handler om forbrukeratferd til hyttefolket i nærområdet til Danebu Kongsgaard. Gjennom intervjuene ønsker jeg å avdekke hva som påvirker hyttefolket til å besøke hotellet. Resultatet vil være veiledende til innhold som publiseres på Facebook og Instagram. Et intervju varer i rundt 15 minutter og vil bli over telefon eller Skype. Det er helt frivillig å delta. Intervjuet blir tatt opp, men du kan forbli anonym om ønskelig. Jeg har behov for flere intervjuer og håper derfor at mange ønsker å stille til intervju. 
Intervjuet forutsetter, i motsetning til spørreundersøkelsen, at du har hytte i nærområdet til Danebu Kongsgaard (mellom Kruk og Aurdalsåsen) og at du har besøkt Danebu Kongsgaard ved en eller flere anledninger. 
Om du ønsker å stille til intervju, ta gjerne kontakt med meg på mail: malene@danebu.no eller på telefon: 464 20 577.  

Jeg setter stor pris på all deltakelse på både spørreundersøkelsen og på intervjuet. Alt bidrag vil være til stor nytte for oss på Danebu Kongsgaard og forhåpentligvis for flere andre bedrifter i Valdres.  Gleder meg masse til alle de spennende opplevelsene vi kommer til å ha sammen etter at de nåværende restriksjonene er opphevet.   

Med vennlig hilsen

Malene Tuv Sandvik
Daglig leder / Vertskap
Danebu Kongsgaard
Tlf: 464 20 577
Mail: malene@danebu.no
Web: danebu.no